Junta de Govern Local

Josep M López Gifreu

Alcalde

ajuntament@colomers.cat


Maria Mercè Auguet Ferrer

Regidora de Salut i benestar


Carles Domènech Mássot

Regidor de Cultura i lleure


Joan Bonany Prim

Regidor d’Obres i serveis municipals


Joan Bonany Coll

Regidor de Medi ambient i urbanisme

  • Competències de la Junta de Govern Local
    • Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions.
    • Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.