NOTA INFORMATIVA. Subvencions DIPSALUT

  1.  L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) a concedit a l’Ajuntament de Colomers la quantitat de 4.5589,44 €, en la subvenció per a la lluita i control integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona per a l’any 2021 (Pt10).
  2. L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), a concedit a l’ Ajuntament de Colomers la quantitat de 1.558,44 €, en la subvenció en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments (Pm07), per a l’any 2021, que inclou les activitats que es desenvolupen al municipi: Taller de manteniment de la memòria Telemàtics
  3. L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) a concedit a l’Ajuntament de Colomers la quantitat de 1.241,46 €, en la subvenció als ajuntaments per inversions en els consultoris locals per a l’any 2021 (SACI).