SUBVENCIÓ DEL FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL, ANUALITAT 2019

El Ple de l’Ajuntament de Colomers, en data 31 de gener de 2019 es va acordar sol·licitar a la Diputació de Girona la Subvenció dels Fons de Cooperació Econòmica i Cultural.La Diputació ha concedit per l’any 2019 un import de: 38.113,59 €

a) Fons cooperació econòmica – despeses inversió: 31.119.35 €
b) Fons despeses culturals dels quals es destinaran 5.491,65
c) Fons Noves tecnologies : 602,59 €
d) Fons Camins: 900,00 €