SUBVENCIÓ DEL FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL, ANUALITAT 202

El Ple de l’Ajuntament de Colomers, en data 17 de març de 2020,es va acordar sol·licitar a la Diputació de Girona la Subvenció dels Fons de Cooperació Econòmica i Cultural.

La Diputació ha concedit per l’any 2020 un import de: 38.113,59 €

a) Fons cooperació econòmica – despeses inversió: 31.119,35 €

b) Fons despeses culturals dels quals es destinaran 5.491,65

c) Fons Noves tecnologies : 602,59 €

d) Fons Camins: 900,00 €