SUBVENCIÓ DEL FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL, ANUALITAT 2022

El Ple de l’Ajuntament de Colomers, en data 3 de març de 2022,es va acordar sol·licitar a la Diputació de Girona la Subvenció dels Fons de Cooperació Econòmica i Cultural.

La Diputació ha concedit per l’any 2022 un import de: 48.140,89 €

  1. Fons Cooperació econòmica – despeses inversió: 31.119,35 €
  2. Fons despeses culturals dels quals es destinaran 5.491,65
  3. Fons Noves tecnologies: 629,89 €
  4. Fons Camins: 900,00 €
  5. Secretari/interventor: 10.000,00 €