Subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, anualitat 2023

El Ple de l’Ajuntament de Colomers, en data 23 de febrer de 2023, es va acordar sol·licitar a la Diputació de Girona la Subvenció dels Fons de Cooperació Econòmica i Cultural. 

La Diputació ha concedit per l’any 2023 un import de: 48.140,89 €

a) Fons cooperació econòmica – despeses inversió. Obra: substitució canonada fibrocement (C/Comerç i Cementiri) 33.271,24.€
b) Fons despeses culturals dels quals es destinaran 5.491,65 €
c) Despeses Secretari 10.000 €
d) Fons Noves tecnologies: 629,89 €
e) Fons Camins: 900,00 €