SUBVENCIÓ DEL FONS DE COOPERACIÓ EXTRAÒRDINARI ANUALITAT 2022 DE DIPUTACIÓ DE GIRONA

Per Decret de l’Alcaldia, en data 28 d’abril de 2022,es va acordar sol·licitar a la Diputació de Girona la Subvenció dels Fons de Cooperació Extraordinari anualitat 2022, per l’Obra: Obra: “Il·luminació amb pals de fusta Camí de la Pepa i Faroles Parc del Ter”.

La Diputació ens ha concedit un import de: 20.179,69 €.