SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA ANY 2018

  • Despeses corrents (Enllumenat Públic) : 8.112,35€
  • Despeses d’ Inversió (Arranjament C/Comerç i Pujada L’ Església i Reparació Dipòsit Municipal): 20.406,65 €
  • Cooperació cultural: 5.033,00€
  • Noves Tecnologies: 622,70€
  • Camins Municipals: 900,00€