Subvencions – DIPSALUT 2023

1. L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) ha concedit a l’Ajuntament de Colomers la quantitat de 9.947,16 en la subvenció per a la lluita i control integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona per a l’any 2022-2023 (Pt10). Any 2022: 4.973,18 € i Any 2023: 4.973,18 €.

2. L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), ha concedit a l’Ajuntament de Colomers la quantitat de 2.513,88 €, en la subvenció en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments (Pm07), per a l’any 2023, que inclou les activitats que es desenvolupen al municipi:

  • Taller de manteniment de la memòria i psicomotricitat i Taller ioga.

3. L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) ha concedit a l’Ajuntament de Colomers la quantitat de 4.272,75 €, en la subvenció als ajuntaments pel finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals per a l’any 2022-2023 (SAC). Any 2022: 2.136,22 €  i Any 2023: 2.136,23 .

4. L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) ha concedit a l’Ajuntament de Colomers la quantitat de 1.509,02 €, en la subvenció als ajuntaments pel finançament de les despeses d’inversió en equipaments de derivades dels consultoris locals per a l’any 2023  (SACI)