SUBVENCIONS – DIPSALUT 2020

1.- L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) a concedit a l’Ajuntament de Colomers la quantitat de 4.663,72€, en la subvenció per a la lluita i control integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona per a l’any 2020 (Pt10).

2.- L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), a concedit a l’ Ajuntament de Colomers la quantitat de 1.557,67 €, en la subvenció en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments (Pm07), per a l’any 2020, que inclou les activitats que es desenvolupen al municipi:

– Taller de manteniment de la memòria i de manualitats.

3.- L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) a concedit a l’Ajuntament de Colomers la quantitat de 1.794,11€, en la subvenció als  ajuntaments per el finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals per a l’any 2020 (SAC).