SUBVENCIONS – DIPSALUT 2022

L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) ha concedit a l’Ajuntament de Colomers la quantitat de 9.947,16 €, en la subvenció per a la lluita i control integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona per a l’any 2022 I 2023 (Pt10) amb una bestreta per any 2022 de 4.973,58 € i any 202 la resta 4.973,58 €.


L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), ha concedit a l’Ajuntament de Colomers la quantitat de 1.262.99 €, en la subvenció en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments (Pm07), per a l’any 2022 que inclou les activitats que es desenvolupen al municipi: Taller de manteniment de la memòria i de manualitats.