SUBVENCIÓ PLA A L’ ACCIÓ 2022-2023-MEDI AMBIENT

Per acord de Ple de l’Ajuntament de Colomers, en data 03 de març de 2022, es va acordar sol·licitar a la Diputació de Girona la Subvenció: PLA A L’ACCIÓ 2022-202-MEDI AMBIENT.

  • LÍNIA 3 – Renovació de l’enllumenat públic per a la millora de l’eficiència energètica. La Diputació ha concedit: 7.622,54 € repartits any 2022: 3.811,27 € i any 2023: 3.811,27 €
  • LÍNIA 5 – Instal·lació plaques solars: La Sala i El Centre Cívic. La Diputació ha concedit: 7: 4.450,48€ , repartits any 2022: 2.225,24 € i any 2023: 2.225,24 €