NOTA INFORMATIVA

Participa en el cribratge del càncer colorectal | Fins al 31 de desembre | Població de 50 a 69 anys | Cartell informatiu

AVÍS INFORMATIU

Incidències en la recepció del senyal TDT, degut a l’activació de la tecnologia 4 i 5 G a Colomers | Document informatiu

SUBVENCIÓ DEL FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL, ANUALITAT 2022

El Ple de l’Ajuntament de Colomers, en data 3 de març de 2022,es va acordar sol·licitar a la Diputació de Girona la Subvenció dels Fons de Cooperació Econòmica i Cultural. La Diputació ha concedit per l’any 2022 un import de: 48.140,89 € Fons Cooperació econòmica – despeses inversió: 31.119,35 € Fons despeses culturals dels quals […]

1 2 3 4 5 6 9