Campanya d’activitats de risc d’incendi forestal

Informació sobre la pròxima campanya d’autoritzacions d’activitats de risc d’incendi forestal.

Del 15 de març al 15 d’octubre, les activitats de risc d’incendi que es duguin a terme a menys de 500 metres de terreny forestal, necessiten autorització de la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi, segons Decret 64/1995, del 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

Trobareu més informació al document adjunt: