Edicte padró de vehicles de tracció mecànica, taxa cementiri i taxa recollida d’escombraries 2024

A aquest apartat podràs trobar tota la informació relacionada amb els terminis de cobrament en voluntària dels tributs de cobrament periòdic d’aquest municipi.

Període voluntari: de l’1 d’abril al 31 de maig de 2024

Tributs: Impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxa de manteniment de cementiri i taxa de recollida d’escombraries