DIPUTACIÓ DE GIRONA – SUBVENCIONS: PLA A L’ACCIÓ 2020-2021

La Diputació de Girona en el marc del programa “Del Pla a l’Acció 2020-2021” ha concedit a l’Ajuntament de Colomers, la subvenció que es detalla seguidament:

Concepte: Renovació enllumenat públic per la millora eficiencia energética.(Línia 3).

  • Import 2018: Euros 4.362,30.
  • Import 2019: Euros 4.637,70.
  • Import total de la subvenció: Euros 9.000,00.