TALLER DE SALUT I MOVIMENT

Centre Cívic de Colomers. Fisioterapeuta i Acupuntora, resident a Colomers. Per més informació Telf. 646 374 887 (Laia Puig). Cartell informatiu 

SUBVENCIONS – DIPSALUT 2020

1.- L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) a concedit a l’Ajuntament de Colomers la quantitat de 4.663,72€, en la subvenció per a la lluita i control integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona per a l’any 2020 (Pt10). 2.- L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), […]

SUBVENCIÓ DEL FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL, ANUALITAT 202

El Ple de l’Ajuntament de Colomers, en data 17 de març de 2020,es va acordar sol·licitar a la Diputació de Girona la Subvenció dels Fons de Cooperació Econòmica i Cultural. La Diputació ha concedit per l’any 2020 un import de: 38.113,59 € a) Fons cooperació econòmica – despeses inversió: 31.119,35 € b) Fons despeses culturals […]

1 5 6 7 8 9