SUBVENCIÓ DEL FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL, ANUALITAT 2019

El Ple de l’Ajuntament de Colomers, en data 31 de gener de 2019 es va acordar sol·licitar a la Diputació de Girona la Subvenció dels Fons de Cooperació Econòmica i Cultural.La Diputació ha concedit per l’any 2019 un import de: 38.113,59 € a) Fons cooperació econòmica – despeses inversió: 31.119.35 € b) Fons despeses culturals […]

DIPUTACIÓ DE GIRONA – SUBVENCIONS: PLA A L’ACCIÓ 2018-2019

La Diputació de Girona en el marc del programa “Del Pla a l’Acció 2018-2019” ha concedit a l’Ajuntament de Colomers, la subvenció que es detalla seguidament: Concepte:Renovació enllumenat públic per la millora eficiencia energética.(Línia 3). Import 2018: Euros 4.362,30. Import 2019: Euros 4.637,70. Import total de la subvenció: Euros 9.000,00. Import total de la despesa, […]

Les empreses s’han d’inscriure en el RELI abans del 9 de setembre per optar a contractes públics

Podeu consultar tota la informació accedint AQUÍ. Els empresaris i autònoms que vulguin establir contractes amb les administracions públiques catalanes hauran d’estar inscrits en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) abans del 9 de setembre de 2018. Així ho estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. És per aquest […]

SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA ANY 2018

Despeses corrents (Enllumenat Públic) : 8.112,35€ Despeses d’ Inversió (Arranjament C/Comerç i Pujada L’ Església i Reparació Dipòsit Municipal): 20.406,65 € Cooperació cultural: 5.033,00€ Noves Tecnologies: 622,70€ Camins Municipals: 900,00€

AUTOPROTEGEIX-TE

El CILMA, amb el suport tècnic de la Diputació de Girona, ha elaborat dos vídeos explicatius de les mesures de prevenció d’incendis i consells d’autoprotecció en cas d’incendi forestal, per informar la població en relació amb aquest tema. Per accedir aquests vídeos feu clic AQUÍ

1 6 7 8 9