DIPUTACIÓ DE GIRONA – SUBVENCIONS: PLA A L’ACCIÓ 2018-2019

La Diputació de Girona en el marc del programa “Del Pla a l’Acció 2018-2019” ha concedit a l’Ajuntament de Colomers, la subvenció que es detalla seguidament: Concepte:Renovació enllumenat públic per la millora eficiencia energética.(Línia 3). Import 2018: Euros 4.362,30. Import 2019: Euros 4.637,70. Import total de la subvenció: Euros 9.000,00. Import total de la despesa, […]

Les empreses s’han d’inscriure en el RELI abans del 9 de setembre per optar a contractes públics

Podeu consultar tota la informació accedint AQUÍ. Els empresaris i autònoms que vulguin establir contractes amb les administracions públiques catalanes hauran d’estar inscrits en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) abans del 9 de setembre de 2018. Així ho estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. És per aquest […]

SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA ANY 2018

Despeses corrents (Enllumenat Públic) : 8.112,35€ Despeses d’ Inversió (Arranjament C/Comerç i Pujada L’ Església i Reparació Dipòsit Municipal): 20.406,65 € Cooperació cultural: 5.033,00€ Noves Tecnologies: 622,70€ Camins Municipals: 900,00€

AUTOPROTEGEIX-TE

El CILMA, amb el suport tècnic de la Diputació de Girona, ha elaborat dos vídeos explicatius de les mesures de prevenció d’incendis i consells d’autoprotecció en cas d’incendi forestal, per informar la població en relació amb aquest tema. Per accedir aquests vídeos feu clic AQUÍ

e-FACT

Els informem que el Codi DIR3, per a les factures electròniques, a l’ajuntament de Colomers és el L01170558. Per accedir a l’enllaç de “Factura electrònica” de l’ajuntament de Colomers feu clic AQUÍ

Colomers recupera la poalanca com a patrimoni hidràulic

L’Ajuntament de Colomers ha instal·lat una poalanca al Parc del Ter. Aquesta infraestructura hidràulica, qua ja utilitzaven els mesopotamis i els egipcis, ha estat instal·lada al Parc del Ter, en uns terrenys que conserven encara les conduccions de cinc o sis poalanques més. La poalanca o shaduf és un cigonyal format per dos pals amb […]

1 6 7 8